НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

Правна къща ТИАМО Лекс осъществява сделки с недвижими имоти, фасилити и пропърти мениджмънт.

Опитът на служителите в сферата на недвижимата собственост е повече от 15 год.

Дейността включва:

  • Юридическо обслужване на инвеститори вкл. строители, включващо пълно правно и градоустройствено обследване на имотите, предмет на сделки;

  • Индустриална собственост – фасилити и пропърти мениджмънт на Складови и  Производствени сгради, в това число професионално отдаване на индустриални недвижими имоти;

  • Сделки със жилищни имоти;

  • Сделки с имоти, в процес на строителство;

  • Сделки с банкови имоти;

  • Преписки по Закон за устройство на територията и свързаните нормативни актове пред държавни и общински институции;

  • Реституционни преписки;

  • Земеделски земи и свързаните преписки по възстановяване на собствеността;

  • Преписки свързани с държавни и общински имоти.