Длъжностно лице по защита на данни и юридически консултации

Ние Ви предлагаме услуга, която е подходяща за всеки бизнес Длъжностно лице по защита на данни и юридически консултации.

Всяка бизнес единица, която извършва дейност е Администратор или Обработващ лични данни, независимо от обема на данни.

Всеки Администратор е задължен да спазва разпоредбите на Закон за защита на личните данни и Регламент 679/2016 ЕС в своята дейност.

Личните данни не са самостоятелна и независима дейност, те са част от всяка дейност на Администратор и/или Обработващ лични данни.

Юридически лица, публични органи, нестопански организации, както и друга правноорганизационна форма е Администратор на лични данни.В едни хипотези е и Обработващ лични данни.

Извършване на конкретната дейност е във връзка с конкретно правно основание, било то и договорно.

Непознаване на правните основания или неправилното им прилагане води до неизпълнение на Закон за защита на лични данни.

За сигурността на нашите клиенти предлагаме услагата Длъжностно лице по защита на данни и юридически консултации.

По този начин Администраторът си осигурява адекватно, навременно и постоянно съдействие и консултации в дейноста във връзка със защита на лични данни и юридически консултации спрямо дейността.

Юридическите консултации включват писмени и устни консултации, изготвяне и съгласуване на документи, представителство пред държавни и общински органи.

За кого е предназначена услугата: Услугата се ползва успешно от всеки Администратор, осигурява изпълнение на Закон за защита на лични данни, правилност на действия, законосъобразност на документация, с което се предоставя възможност за фокусиране върху успешното развитие на дейността.