Дела срещу Топлофикация

Задълженията към „Топлофикация“ трябва да бъдат доказани.

При наследяване на имот „Топлофикация“ следва да докаже   качеството на „Потребител на топлинна енергия“ на посочения  длъжник.

Не всеки наследник е задължен с дълга към „Топлофикация“ , който е съществувал при наследяване на имота.

Давността също е приложима при наследяване на имот със задължения към „Топлофикация“

Имате проблем със наследени задължения към „Топлофикация“?

Връчени ни са Ви документи по Заповедно производство като длъжник?

Получили сте Искова молба заведена от „Топлофикация“ срещу Вас?

За тези и подобни казуси адвокатите към Правна къща „ТИАМО ЛЕКС“ ще защитят Вашите права и интереси.

В съдебните производства изтичане на сроковете води до пропускане на възможност за отговор и защита.

Свържете се с нас на посочените контакти в www.tiamolex.eu