"НАКЛОНЕНО РАВНОВЕСИЕ" В НАЕМНИТЕ ЦЕНИ

Защо търговските площи са без наематели и кой печели от това? Преминаха 9 мес. в условията на нов стопански ред. Ред, с който всички трябваше да се съобразим и за който никой не беше подготвен. Какъв в резултатът досега в сегмента на търговските площи, отдавани под наем – множество празни площи с почти нулева тенденция за наемане. Причините обаче не са само в обстановката. Защо са празни? Защото Наемателите се преориентираха в обстановката и реорганизираха бизнеса или изцяло го преустановиха. Но страна в схемата не са само Наемателите. Защо Наемодателите продължават да мислят и очакват приходите от преди 13.03.2020 г.? Няма такова достижение на човешката мисъл, което да е открило „наклонено равновесие“. Защото бизнесът, когато е правилен, той е равновесие. При нарушение на равновесието, няма бизнес, има спекула. И така, защо наемите цени на бизнес площите не се синхронизираха с обстановката след 13.03.2020, а продължават да търсят нива от преди 13.03.2020 г. Навярно не са известни фактите, че един отдаден под наем имот за 12 мес. носи приходи за 10 мес., а останалите 2 мес. са постоянни разходи. При прости сметки какви приходи са донесли празните от повече от 6 мес. Обекти? Наемната цена не е статична и е отражение на действителността. Дали не е по-добре да се покрият постоянните разходи? Правилното отдаване на имотите, съобразно с обстоятелствата, е инвестиция. Другото е просто управление!