УПИ в Елин Пелин за складова и производствена дейност

 

 

УПИ в гр.Елин Пелин, подходящ за Складова и Производствена дейност.

Градоустройствени параметри:

Плътност: 80 %

Кинт: 2.5

Мин. озеленяване: 20 %

Имотът е с осигурена транспортна комуникация.

Липсата на подземни сервитути осигурява възможност за полезно използване на площта.

Площ: 50 354 квм.

Цена: 43 евро/кв.м. без ДДС.

Бъдещият собственик ще закупи градоустройствено готов имот, за който могат да започнат процедури по проектиране и строителство.

гр.Елин Пелин е район с дългосрочно развитие в  складово и промишлено строителство, поради местоположението - между двете основни автомагистрали на Р.България АМ "Тракия" и АМ "Хемус". Районът е предпочитан от повечето български и чуждестранни компании и инвеститори за ситуиране на дейността. Близостта до София предоставя възможност за осигуряване на работници и служители.