НОВА ЗАПОВЕД - ПАЗАРИ_COVID_19

На 14.04.2020  подадохме Искане за указания със следното съдържание

"Уважаеми господин Ананиев,

Уважаема госпожо Фандъкова,
Уважаеми господин Илиев,
 
Във връзка с т.2 от Заповед №РД - 01 - 199/11.04.2020г., с която е създадена т.1в в Заповед №РД - 01 - 179/06.04.2020г., моля за Вашите указания по прилагане на определените мерки, а именно:
 
1.Определените в т.1в мерки за кои структурни обединения на "кооперативни пазари" и "цветни борси" са въведени предвид липсата на легално определение в нормативната уредба?
 
2.Приложими ли са мерките по т.1в по отношение на Промишлен сектор на Пазара Ситняково част от Пазари Изток ЕАД?
 
Промишленият сектор се състои от самостоятелно обособени търговски обекти, в които се извършва продажба на хранителни стоки, цигари, алкохол, промишлени стоки.Същите са структурно обособени като самостоятелни помещения, с отделени входове и създадена организация във връзка с определените противоепидимични мерки.
 
Приложението на т.1в по отношение на Промишлен сектор създава условия на неравнопоставеност поради факта, че на 10 метра от сектора функционират търговски обекти, посочени в Промишления сектор, но същите не са в наемни правоотношения с Пазари Изток ЕАД и не са принудени да преустановят дейност за посочения в т.1в период.
 
Търговските обекти от Промишлен сектор същевременно няма да бъдат поставени в групата на обекти, на които ще се изкупи нереализираната продукция за целите на Социалния патронаж.
 
Във връзка с гореизложеното, моля за спешни указания във връзка с приложение на т.1в от Заповед №РД - 01 - 199/11.04.2020г. с която е създадена т.1в в Заповед №РД - 01 - 179/06.04.2020г.
 
Изцяло подкрепям въведените мерки със справяне с COVID_19, както и действията на Национален кризисен щаб.
 
Настоящото писмо е във връзка с разпореждането на Ръководството на Пазар Ситняково за преустановяване на дейност на сектор Промишлен, голяма част от който е с лице към ул. Борис Христов и нямащ нищо общо с открит зеленчуков пазар. Единствената връзка с термина "Пазар" е наемното правоотношение с Пазари Изток ЕАД.
 
Липсата на спешни указания по приложение на т.1в ще доведе до поставяне на неравноправно положение на търговски обекти за хранителни стоки и промишлени стоки наематели на Пазари Изток ЕАД и нямащи нищо общо с открит зеленчуков пазар и тези обекти, които не са в наемни отношения с Пазари Изток ЕАД, няма да преустановят дейност и същевременно са разположени на няколко метра.
 
Изпращам писмото в качеството на адвокат на доверител с търговски обект за хранителни стоки в Промишлен сектор на Пазар Ситняково и в качеството на гражданин, с цел предотвратяване  на последващи претенции към държавата на неравноправно приложени мерки, което ще е за сметка на държавния бюджет, който в този момент следва да се използва със справяне с Пандемията, вместо удовлетворяване на претенции.
 
Вашите указания за прилагане на т.1в са спешни и необходими на 14.04.2020г. с цел правилно прилагане на мерките за постигане на целите, препоръчани от Национален оперативен щаб.
 
Преди да се обърна към Вас съм поискал разяснение на следните номера - 02/8078757, чрез 112 ме свързаха с дежурен линия по въпроси с коронавируса и предприетите мерки, както и на номер 070017310 на столична община, като всичките ме насочиха да се обърна към Вас за указания по приложение на т. 1в."
 
 
Бяха проведени многобройни разговори с всички институции, които са свързани с проблема - СРЗИ, Столична Община, тел.112, Горещ телефон за COVID_19 на Министерство на Здравеопазването, Министерство на здравеопазването, Пазари Ситняково към Пазари Изток ЕАД, поради липса на отговор.
 
След многоборойни разговори с Министерство на здравеопазването за искане на отговор с указания, сме доволни, че вместо отговор има нова Заповед, с която самостоятелните обекти за хранителни стоки и аптеки няма да преустановяват дейност при строго спазване на санитарно-хигиенните и противоепидимични мерки".
 
Заповедта е качена във файла.
 
Нашите действия са изцяло безвъзмездни в ползва на стотиците търговци, които трябваше безпричинно да преустановят дейност поради грешно тълкуване на Заповед №РД - 01 - 199/11.04.2020г.