БЛОГ

Проверка в списъците на лицата подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  Всеки избирател - български гражданин може да направи справка дали фигурира в Списъците на партиите, които са представени в ...СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗИСКВАЩИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ...