ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.