Правни основания при прилагане на Регламент /ЕС/ 2016/679 GDPR