Новини

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ИЗИСКВАЩИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ...