Проверка в списъците на лицата подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

Всеки избирател - български гражданин може да направи справка дали фигурира в Списъците на партиите, които са представени в Централната избирателна комисия за регистрация в участие на партиите в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

За да фигурира избирателят в списъците, същият трябва е положил подписа си пред упълномощени от партията лица, или квалифициран електронен подпис.

Всеки избирател може да участва само в един списък

При полагане на подписа си в списъка избирателят удостоверява своята самоличност.

Проверката може да се направи в страницата на ЦИК на следния линк:

Централна избирателна комисия (cik.bg)

Посоченият ПИК, който се изисква от ЦИК не е ПИК, който се издава от НАП, който е 12 цифрен.

Преди проверката лицето трябва да получи ПИК, който е 10 цифрен и който се издава от ЦИК за целите на проверката, след което проверката може да бъде извършена. В страницата на ЦИК има линк "Получаване на персонален идентификационен код".

При установяване неправомерно ползване на личните му данни и наличие в списъците на партиите без избирателят да е положил подпис, следва да се подаде сигнал и жалба за злоупотреба с личните му данни до Комисия за защита на личните данни, която е компетентният орган да ги разгледа. Подадените в ЦИК сигнали и жалби за злоупотреба с лични данни се препращат на КЗЛД по компетентност.