Служебна бележка COVID_19

Във връзка със Заповед №РД-01-143/20.03.2020г. на Министър на здравеопазването пропускне на преминаващите през контролно-пропусквателните пунктове ще се извършва със Служебна бележка, издадена от Работодателите.

Ние предлагаме примерен Образец, който може да се свали и ползва от всеки, който има необходимост от това.

Препоръчваме с цел избягване възможност за злоупотреба и създаване на неистински Службени бележки:

- Служебната бележка да се издава в два екземпляра - един за Работодател, един за лицето, за което се отнася

- Служебната бележка при издаването да се изходира с изходящ номер от Работодателя 

Бележката е изготвена от Правна къща "ТИАМО ЛЕКС", за да бъдем полезни в тази извънредна ситуация на Работодатели, Работници и Служители.