Рисунките на Вашите ученици са носител на Биометрични данни т.е. са Лични данни

Знаете ли, че рисунките на Вашите ученици са носител на Биометрични данни т.е. са Лични данни, съгласно Становище на Работна група по чл.29. Вие имате ли Декларация за съгласие рисунките да са закачени на стената във Вашата Детска градина или Училище? За тези и всички други въпроси по прилагане на Регламент /ЕС/ 2016/679 за лични данни се обърнете към Правна къща "ТИАМО ЛЕКС".