ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Комисия за защита на лични данни издаде специална Брошура, в която детайлно са посочени разчните основания за обработка на лични данни от администратори и обработващи.

Съгласно КЗЛД "Обработването на лични данни от администратори, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от следните алтернативни и равно- поставени основания: 

съгласие; 

изпълнението на договор; 

законово задължение; 

жизненоважни интереси; 

обществен интерес/ официални правомощия; 

легитимни интереси.

Поредността на изброяване на основанията не дава преимущество или по-голяма тежест на едно основание пред друго."

Запознайте се с Брошурата в приложения файл. При въпроси във връзка с приложението на Закон за защита на лични данни или необходимост от Длъжностно лице по защита на данна може да се свържете с нас.