ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Комисия за защита на лични данни издаде специална Брошура, в която детайлно са посочени разчните основания за обработка на лични данни от администратори и обработващи.

Съгласно КЗЛД "Обработването на лични данни от администратори, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от следните алтернативни и равно- поставени  основания:  

съгласие;  

изпълнението на договор;  

законово задължение;  

жизненоважни интереси;  

обществен интерес/ официални правомощия;  

легитимни интереси.
 
Поредността на изброяване на основанията не дава преимущество или по-голяма тежест на едно основание  пред друго."

Запознайте се с Брошурата в приложения файл.

При въпроси във връзка с приложението на Закон за защита на лични данни или необходимост от Длъжностно лице по защита на данна може да се свържете с нас.