Направихте ли Оценка на риска за Видеонаблюдението във Вашето Училище или Детска градина?

Направихте ли Оценка на риска за Видеонаблюдението във Вашето Училище или Детска градина? Оценка на риска за Видеонаблюдението е задължителна съгласно Становище на Работна група по чл.29. Ние можем да Ви помогнем.