Длъжностно лице по защита на данни

В раздел "Длъжностно лице по защита на данни" може да намерите отговор на въпроси във връзка с приложение на Регламент 679/2016 на ЕС, които да Ви бъдат полезни в дейността Ви като Администратор или Обработващ лични данни, както и в качеството Ви на субект на лични данни.

Ако не откривате отговор на въпрос, имате нужда от консултация или желаете да ползвате Длъжностно лице по защита на данни на абонамент, може да се свържете с нас.

Ние ще отговорим на Вашите въпроси, ще Ви предоставим услуга ДЛЗД на абонамент.

Може да се обърнете към нас и когато считате, че правата Ви във връзка със защита на лични данни са нарушени, ние ще Ви консултираме и предоставим информация как да потърсите своята защита.