ПРИТЕЖАВАТЕ ИМОТ, НО НЕ ПРИТЕЖАВАТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИМОТА

Причините за липса на документи за собственост на имот или част от имот могат да бъдат различни, но неустановяне и вписване на собствеността е предпоставка трето лице да заяви собственост върху Вашия имот!

Консултирайте се с нас за възможността да установите и докажете Вашата собственост.

София,
Тел: 0885 135 387
E-mail: tiamolex@abv.bg