ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧИНИ ДАННИ

ВАШИЯТ ЗДРАВЕН СТАТУС съдържа ЧУВСТВИТЕЛНИ ЛИЧИНИ ДАННИ!

 

Предоставяйте чувствителни лични данни, когато сте сигурни, че няма да се обработват и използват извън целта.

 

Повече за личните данни може да откриете на сайта www.tiamolex.eu

 

Ако не откривате отговор на Вашия въпрос може да се свържете с нас Правна къща "ТИАМО ЛЕКС".