Картографиране-основата на обработка на лични данни

 

 

Запишете се в ТРЕНИНГ ОБУЧЕНИЯТА КАРТОГРАФИРАНЕ-ОСНОВАТА НА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Регламент /ЕС/ 2016/679 е в сила от 25.05.2018г. и е задължителен завсички Администратори и Обработващи лични данни.

Регистрацията в Комисия за защита на лични данни преди 25.05.2018г. не освобождава от задължение за изпълнение на Регламент /ЕС/ 2016/679.

Регистрацията в Комисия за защита на лични данни отпадна като задължение от 25.05.2018г., като вместо това всеки Администратор и Обработващ лични данни трябва да въведе Регламент /ЕС/ 2016/679 и докаже неговото изпълнение.

Първа стъпка е Картографирането на личните данни, които обработват и ключът към правилното прилагане на Регламент /ЕС/ 2016/679.

Научете се в работна среда да определяте правилно основанията за събиране, обработка и съхранение на лични данни!

 

ЗА КОГО е предназначено ТРЕНИНГ ОБУЧЕНИЕТО – За Администратори и Обработващи, както и за техните служители.

 

КАКВО ще научите:

Ние няма да Ви разказваме Регламент /ЕС/ 2016/679, а в работна среда ще се научите:

-да определяте категории лични данни

-да определяте основания за обработка

-да конкретизирате целите и ограничавате целите до необходимите

-да определяте третите страни, на които имате право да предоставяте данните

-да определяте сроковете за съхранение

Правилното Картографиране е в основа за Оценка на риска.

 

Местата са ограничени-до 4 участника на тренинг обучение.

Тренинг обученията се провеждат 1 път седмично, в гр.София. При заявка се провеждат и в други градове при осигурени брой участници.

За общини, училища и детски градини групите са до 10 участника.

Цена за 1 участник-80 лв. с вкл.ДДС. За двама и повече участника от една организация - 70 лв. с ДДС.В цената са включени 2 кафе-паузи.

Тренинг обучението се провежда от 10.00 ч. до 16.00 ч. с 1 час почивка за обяд и 2 кафе-паузи.

Тренинг обучението се провежда от юристи от Правна къща „ТИАМО ЛЕКС“.

За информация и записване: 0877735374, 0899233235, e-mail: tiamolex@abv.bg

 

 Нашата мисия

История

Контакти

Намерете ни в: